หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ร่วมกับปกครองอำเภอแม่ระมาด เทศบาลตำบลแม่จะเรา ผู้นำหมู่บ้าน โรงเรียนและสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลแม่จะเรา เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะเรา โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลแม่จะเรา (KPRU U2T ตำบลแม่จะเรา)

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2564 เวลา 11.35 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X