หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประชุมคณะทำงานทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง กรณีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงขอใช้ที่ดินและขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงภายในเขตป่าไม้ถาวรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
 

วันที่  10  กันยายน  2564  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  นำโดยนายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องทีี่  ได้ร่วมประชุมคณะทำงานทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  กรณีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงขอใช้ที่ดินและขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงภายในเขตป่าไม้ถาวรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  ณ ลานอเนกประสงค์  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  เพื่อสร้างการรับรู้  สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้นำท้องที่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 10.04 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X