หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
มอบกล่องยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็น  
 

วันอังคารที่  16  พฤศจิกายน  2564  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  นำโดยนายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง   นายอานันท์ คูณเสนา  รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมกับสมาคมคนตาบอด มอบกล่องยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็นในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ดังนี้
1. นายปุ่น  จันแก้วห้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จะเรา
2. นางติ๊บ สุนันต๊ะ หมู่ที่ 2  ตำบลแม่จะเรา
3. นางเกี๋ยงคำ  ทาสา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จะเรา
4. นางมาลี ทาสา หมู่ท่ี่ 5 ตำบลแม่จะเรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2564 เวลา 09.48 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X