หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประกาศอำเภอแม่่ระมาด เรื่อง ห้ามขุดลอก และสูบน้ำในลำห้วย หนอง คลอง บึง  
 

ประกาศอำเภอแม่ระมาด  เรื่อง  ห้ามขุดลอก  และสูบน้ำในลำห้วย  หนอง คลอง บึง  ลงวันที่  16  พฤศจิกายน 2564  เกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่จะเรา และตำบลพระธาตุ ขอความร่วมมือห้ามขุดลอกและสูบน้ำ ในลำห้วย หนอง คลอง บึง โดยพลการหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 09.48 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 114 ท่าน