หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ออกสำรวจกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย  
 

วันที่  11  มีนาคม 2565  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ออกสำรวจกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย  เนื่องจากวันที่  10  มีนาคม  2565  เวลา 18.00 น. มีพายุฤดูร้อน  ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่  หมู่ที่  4  บ้านวังผา  ตำบลแม่จะเรา  ได้รับความเดือร้อน  จำนวน  20 หลังคาเรือน  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2565 เวลา 15.47 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 70 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X