หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
 

นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พร้อมด้วย  นายอานันท์  คูณเสนา  รองนายกเทศมนตรีฯ  รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ และตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2565 เวลา 11.42 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 51 ท่าน