หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
กิจกรรมเคาะประตูบ้านรณรงค์ สงกรานต์ม่วนใจ๋ ผู้สูงวัยฉีดวัคซีนโควิด-19  
 

วันที่  7  เมษายน 2565  เวลา 08.30 น. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง นางสาวเสาวลักษณ์  ชมชื่น  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคาะประตูบ้านรณรงค์ สงกรานต์ม่วนใจ๋ ผู้สูงวัยฉีดวัคซีนโควิด เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 8 กลุ่มโรคเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ รพ.แม่ระมาด สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลแม่จะเรา กำนันตำบลแม่จะเราและ อสม. ณ หมู่ที่ 3 ต.แม่จะเรา                  อ.แม่ระมาด  จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 16.24 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 76 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X