หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านวังผา หมู่ที่ 4 (จากบ้านนางวงเดือน วิบูลย์วงษ์ เข้าแยกบ้านนายสมบัติ แก้วปวน ต่อถึง สามแยกนายช่างดอน) ยาว 315 เมตร ตำบลแม่จะเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8247 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดก่อสร้าง (เลื่อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดสำนักงาน ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดก่อสร้าง (ทรายหยาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0075 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ม.ค. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่การใช้เว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  18 ม.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งหลวงใสสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  14 ม.ค. 2565 46
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44