หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมปรึกษาหารืองานกิจการประปา   22 ก.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะทำงานทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง กรณีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงขอใช้ที่ดินและขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงภายในเขตป่าไม้ถาวรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง   10 ก.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  6 ก.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3079/2564  3 ก.ย. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3079/2564 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก  1 ก.ย. 2564 139
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  31 ส.ค. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   31 ส.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  30 ส.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  27 ส.ค. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  24 ส.ค. 2564 51
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39