หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลทุ่งหลวงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เขต 2  22 ก.พ. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลทุ่งหลวงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เขต 1  22 ก.พ. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลทุ่งหลวงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่งหลวง  22 ก.พ. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบเขตงานซ่อมแซมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตก.4142 สายบ้านห้วยบง - ศูนย์อพยพ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จะเรา จำนวน 2 ช่วง   8 ก.พ. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลทุ่งหลวงประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหลวงและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง   6 ก.พ. 2564 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตก.4142 สายบ้านห้วยบง – ศูนย์อพยพ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จะเรา จำนวน 2 ช่วง  5 ก.พ. 2564 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   วีดีโอสถานที่ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตก.4142 สายบ้านห้วยบง – ศูนย์อพยพ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จะเรา จำนวน 2 ช่วง  5 ก.พ. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานที่ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตก.4142 สายบ้านห้วยบง – ศูนย์อพยพ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จะเรา จำนวน 2 ช่วง  5 ก.พ. 2564 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ (น้ำเสีย)   4 ก.พ. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ม.6- ม.9  18 ม.ค. 2564 79
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21