หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564   27 ต.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   21 ต.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  19 ต.ค. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ  5 ต.ค. 2563 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน   29 ก.ย. 2563 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กาบริหารส่วนตำบลพบพระ  21 ก.ย. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  15 ก.ย. 2563 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลดหย่อนเงินการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  2 ก.ย. 2563 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   การระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก  2 ก.ย. 2563 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด- กันอีกสักครั้ง   31 ส.ค. 2563 117
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18