หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี   26 มิ.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการเพื่อจัดการความความเสี่ยงการทุจริต   26 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี   26 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   26 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   26 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน   26 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   26 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   21 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประมาณประจำปี   20 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   20 มิ.ย. 2562 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10