หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   2 เม.ย. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการฝึกอบรมไฟป่า (เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   2 เม.ย. 2563 11
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   วันที่ 2 เมษายน 2563 งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต.ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค   2 เม.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทย   2 เม.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชกฤฎีกา มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกรณีผู้พ้นโทษเข้าทำงานมีผลบังคับใช้   2 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ระมาด   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)    2 เม.ย. 2563 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.อุ้มผาง   การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมเปฌนแอลฟัสตกคอนกรีต   2 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลเเม่กุ   2 เม.ย. 2563 5
กิจการสภา ทต.พบพระ   ขอเชิญร่วมประชุมสภา   2 เม.ย. 2563 1
กิจการสภา ทต.พบพระ   ข่าวประชาสัมพันธ์   2 เม.ย. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2545/td>