หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พบพระ   การเดินรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย (3)   16 มิ.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง      16 มิ.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   16 มิ.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ต้าน   ล้าง ทำความสะอาดระบบประปา (ต่อวันที่ 2)   16 มิ.ย. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ปะ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง เขตเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย น้ำไหลหลาก และดินโคลนถล่ม   16 มิ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ปะ   ประชาสัมพันธ์ เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตราการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ   16 มิ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุผาแดง   รับสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา 2564   16 มิ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.โมโกร   กองสาธารณสุขได้ลงพื้นที่พ่นละอองฝอยเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก   16 มิ.ย. 2564 7
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เทศบาลตำบลท่าสายลวด ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวเสาไฟฟ้า ที่บ้านหนองกิ่งฟ้า   16 มิ.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ระมาด   ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.   16 มิ.ย. 2564 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,424/td>