หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
บุคลากร
 
นายจิตรกร อุ่นเรือน
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นายจิตรกร อุ่นเรือน
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
นายจิตรกร อุ่นเรือน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 093-193-7056
นางสาวพจมาลย์ สุระมณี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 092-898-5483
นางชมพูนุท การเร็ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 086-448-2807
นางสาวเกวลี ยะเมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 089-929-9647
นางสาวธวัลกร อินอุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081-973-6293
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอรวรรณ์ ปงรังสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 084-368-5771
นายอุเทน คำปึง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 082-163-1060
นางสาวเขมวรรณ อินถา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 084-812-7562
นายวรวุฒิ ศรีคำลือ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 095-992-6454
นายสุจิต อินถาปัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 093-117-2315
นางสาวอรทัย ใจเถิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 062-269-8322
นางสมร พรมวงษ์ป้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 063-232-7986
นางไพลิน คิดถึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 062-225-2735
นายจักร์ชัย นวนละวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 098-734-2198
นายธนพล แสนคำพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 093-257-3596