หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ และปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ปีงบประมาณ2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง20-บ้านแม่จะเราสองแคว 2.8 ม.1,9 ต.แม่จะเรา [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ตก. 4142 สายบ้านห้วยบง - ศูนย์อพยพ ม.8 ต.แม่จะเรา [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) [ 23 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)