หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 102  
 
พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 93  
 
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 96  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 93  
 
พรบ.การจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 99  
 
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 98  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 129  
 
  (1)     2