หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
ประชาสัมพันธ์วินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
กิจกรรม: ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 31 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 119  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 139  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 123  
 
  (1)     2      3