หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กิจกรรม: ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 31 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)     2