หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
ชาวเทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีลักษณะการดำรงชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน โดยดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านในชุมชน
   
สถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ดังนี้
โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยบง สอนระดับชั้นอนุบาล - ม.3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบงใหม่

โรงเรียนบ้านวังผา สอนระดับชั้นอนุบาล - ป.6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง สังกัดเทศบาล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังผา
 
ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง สงกรานต์ แห่ไม้ค้ำสาหรี ตานก๋วยสลาก ทรงน้ำพระพุทธรูปหินอ่อน
   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง และสำนักสงฆ์ และสำนักสงฆ์ 1 แห่ง ดังนี้

สำนักสงฆ์ปัญญาโรจน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง

วัดอภัยคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแม่จะเราสองแคว

วัดบ้านวังผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังผา

วัดแม่จะเรา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง

วัดอุดมสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบงใหม่
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบงใหม่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านวังผา มีสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 9 แห่ง (หมู่ที่ 1-9)
   

ป้อมตำรวจ จำนวน 2 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง , หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง)

กำลังพล (ชุด อปพร. ประจำตำบล)

กำลังพล (ชุด ชรบ.ของแต่ละหมู่บ้าน)

รถน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (ามารถบรรจุน้ำได้ 6,000 ลบ.ม.)

รถยนต์ (4 ประตู) จำนวน 2 คัน

รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน