หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
บุคลากร
 
นายจิตรกร อุ่นเรือน
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นายจิตรกร อุ่นเรือน
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัด
นายจิตรกร อุ่นเรือน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
093-193-7056
นางสาวพจมาลย์ สุระมณี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
092-898-5483
นางชมพูนุท การเร็ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
086-448-2807
นางสาวธวัลกร อินอุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
081-973-6293
นางสาวเกวลี ยะเมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
089-929-9647
นางสาวอรวรรณ์ ปงรังสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
084-368-5771
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอุเทน คำปึง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
082-163-1060
นายวรวุฒิ ศรีคำลือ
พนักงานขับรถยนต์
095-992-6454
นายสุจิต อินถาปัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
093-117-2315
นายจักร์ชัย นวนละวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
098-734-2198
นางสาวเขมวรรณ อินถา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
084-812-7562
นางสาวอรทัย ใจเถิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
062-269-8322
ธนพล แสนคำพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
093-257-3596
นางไพลิน คิดถึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
062-225-2735
นางสมร พรมวงษ์ป้อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
063-232-7986
นางสาวอรพรรณ มูลสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
094-629-5162