หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจิตรกร อุ่นเรือน
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นายจิตรกร อุ่นเรือน
รองปลัดเทศบาล
093-193-7056
นางรักตาภา ระมาศจาย
หน่วยตรวจสอบภายใน
080-028-9458
หัวหน้าส่วนราชการ
นายธานินทร์ ปัญญาดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
095-259-9885
นางสาวแสงเดือน จุมปูโสด
ผุ้อำนวยการกองคลัง
089-267-6701
นายรณกฤต บุญล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
090-459-5482
นางสาววิรญา วงษ์หละ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
084-951-6116
นายนคร ดวงสุภา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
086-206-6180
นายจิตรกร อุ่นเรือน
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
095-823-5531