หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
   แหล่งท่องเที่ยวและสปา (บ้านห้วยบงใหม่  (จังหวัด ตาก)
 
 
ชื่อสถานที่ : แหล่งท่องเที่ยวและสปา (บ้านห้วยบงใหม่
 
ที่ตั้ง : 284/2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบงใหม่ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โทร.099-2390460 และโทร.090-0591437
 
ข้อมูล : ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์บ้ายห้วยบงใหม่ นอกจากจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านแล้ว ยังจะได้สัมผัสกับการบริการนวดผ่อนคลายครบวงจร ทั้งนวดหน้า นวดตัว อบสมุนไพร และยังได้เลือกซื้อของฝากสำหรับผู้รักสุขภาพ เป็นสินค้าออแกนิคของชุมชนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผงขัดหน้า ขัดตัวหรือสบู่ และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทีศูนย์สงเสริมสุขภาพชุมชน
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 10 ท่าน