หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีการขยายเขตบริการไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน (ใช้ไฟฟ้าจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ระมาด)
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง มีการใช้โทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และบริษัท TT&T นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้บริการจากการสื่อสารทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต
 
การประปาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ใช้แหล่งน้ำดิบจากห้วยแม่จะเรา และห้วยแม่ละเมาผลิตน้ำประปา มีสถานที่ผลิตน้ำประปา 6 แห่ง คือ

หมู่ที่ 2 บ้านแม่จะเราสองแคว (บ้านหล่าย - บ้านนางเพ็ญศรี ต้นสุพรรณ)

หมู่ที่ 4 บ้านวังผา ตั้งอยู่ที่วัดบ้านวังผา

หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหลวง บ่อพักน้ำและถังตะกอน ขนาด 1,000 ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่วัดแม่จะเรา

หมู่ที่ 6 บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ตรงฝายปู่ปุ้ม

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบงใหม่ ตั้งอยุ่ที่โรงเรียนบ้านห้วยบง

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ตั้งอยู่ข้างสุสานห้วยบง และบางพื้นที่ใช้น้ำประปาร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่จะเรา
 

รถเก็บขยะ จำนวน 1 คัน ขนาด 12,000 ลบ.ซม

พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 5 คน

วิธีการกำจัด โดยการส่งกำจัดขยะ ณ สถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลนครแม่สอด

ค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ 15 บาท / เดือน / หลังคาเรือน

ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ 350 บาท / ตัน
   

ร้านรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 9 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 5 แห่ง

ร้านซ่อมจักรยานยนต์ / รถยนต์ จำนวน 11 แห่ง

ปั้มน้ำมัน (หลอด) จำนวน 4 แห่ง

ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 5 แห่ง

ร้านอาหาร จำนวน 8 แห่ง

ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง

ร้านค้าปลีก จำนวน 65 แห่ง