หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
                              ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จะพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน    ของนายศราวุฒิ  ใจยา ตั้งอยู่ ณ แม่น้ำเมย บ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีข้อความดังนี้
        
         บุคคลใดจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากทราบ ภายในวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 พ้นจากกำหนดนี้แล้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากจะได้พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โทรศัพท์หมายเลข 0-5551-2308 โทรสารหมายเลข 0-5551-3673

         ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2557


                                    นายวิเชียร  เจริญธีรบูรณ์
                           วิศวกรชำนาญการ  รักษาราชการแทน
                                    อุตสาหกรรมจังหวัดตาก

เขียนโดย   คุณ นายวาทิช อนันจิตติภัทร
วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 15.20 น. [ IP : 113.53.238.25 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน