หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
อบต.หนองบัวเหนือ cialis tadalafil canada   0 0 17 มิ.ย. 2564
อบต.แม่ตื่น why is my cialis so expensive   0 0 17 มิ.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด cialis and alcohol consumption   0 0 17 มิ.ย. 2564
อบต.แม่ตื่น บริจาคของให้เด็กวันพ่อ บ้านห้วยผาดำ   1985 18 17 มิ.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด cialis online lowest price   0 0 17 มิ.ย. 2564
ทต.พบพระ cialis order canada   1 0 16 มิ.ย. 2564
อบต.พบพระ cialis overnight delivery   2 0 16 มิ.ย. 2564
อบต.แม่อุสุ lasting adverse effects of cialis   6 0 16 มิ.ย. 2564
อบต.ท่าสายลวด tadalafil chemical compound   2 0 16 มิ.ย. 2564
อบต.อุ้มผาง cialis hologram chip   4 0 16 มิ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 182